İnek Yatağı Nedir ?

Her büyükbaş hayvan üreticisi elde ettiği ürün miktarını ve kalitesi arttırmak ister. Özellikle süt hayvancılığı yapan üreticiler için sütün kalitesi ve oranı, kazançlarını doğrudan etkileyen bir faktördür.

İneklerde Tırnak Bakımı

ineğe tırnak bakımı yapılırken

Büyükbaş hayvan üreticileri sahip oldukları hayvanların sağlıklı bir biçimde yaşamasını sağlayarak, elde ettikleri ürünün miktarını ve kalitesini arttırabilmektedir. Büyükbaş hayvanlarda çok sık rastlanılan sağlık sorundan birisi de tırnak hastalıklarıdır.